Rode Dorp

Prijsvraag het Rode Dorp Gouda

 
Het Rode Dorp ligt ten noordoosten van het centrum van Gouda in de wijk ‘ Nieuwe Park’ . Dit ontwerp is een verdere doorwerking van het stedenbouwkundig plan “Wonen tussen Dorp en Hof” dd. 10 oktober 2006, opgesteld door KOW Herstructurering uit Den Haag. Het ontwerp haakt aan bij de uitgangspunten hiervan en is een optimalisatie naar architectonische en ruimtelijke kwaliteiten.