Son en Breugel

Son en Breugel – Visie Kerkplein

 

De Gemeente Son en Breugel tesamen met diverse andere partijen, waaronder SlangenHulsker architecten, hebben onderzoek gedaan naar de stedenbouwkundige inrichting van het dorpsplein. Dit dorpsplein is een podium voor jong en oud, de Kerk en de vele verenigingen die Son en Breugel rijk is. De gezamenlijke ambitie bestond uit het creëren van een levendige ontmoetingsplek, waar alle partijen met behoud van de eigen identiteit een plek krijgen aan het Kerkplein.
In de vervolgstap is begonnen met de businesscase(s) te formuleren; deze bestonden uit een programmatisch deel, waarbinnen de mogelijke coalities verkend werden en een ruimtelijk deel, waarin de Kerkplein-visie werd uitgewerkt, om zo de omvang van de verschillende plekken te kunnen bepalen. Er werd een programma uitgewerkt in een dorpse setting die ruimtelijk beter begrensd is en met een groene uitstraling en vooral goed ingebed in zijn omgeving.

Diverse scenario zijn uiteindelijk ontwikkeld samen met de Gemeente, Concire en verschillende belanghebbenden. Daarbij is niet alleen gekeken naar ruimtelijke mogelijkheden maar ook naar het reorganiseren van verschillende commerciële, sociale en culturele activiteiten die een positieve bijdrage aan het gebruik en aan de kwaliteit van het plein kunnen leveren.

Onlangs is door de gemeenteraad van Son en Breugel groen licht gegeven voor de verdere uitwerking van de in 2008 ontwikkelde visie Kerkplein. Op hun site is meer informatie te vinden www.sonenbreugel.nl

Informatieboekjes:

Boekje Kerkplein

boekje_kerkplein[2]

Manifest boekje