Stadslandgoed Limos

Stadslandgoed Limos – Nijmegen

De hoven zijn gesitueerd op het voormalig kazerneterrein de Limos, een prachtig, glooiend parkachtig terrein van circa 14 hectare dat een voortzetting vormt van het groengebied ‘de Marienburg’ in Nijmegen Oost.
De prijsvraag voor het stedenbouwkundige en architectonische ontwerp van het gebied is in 2000 gewonnen in samenwerking met Okra landschapsarchitecten en Braaksma & Roos. Monumentale gebouwen op het terrein worden hergebruikt voor woningen en culturele voorzieningen. Daarnaast wordt een structuur toegevoegd die het aanwezige groen tot diep in het terrein laat doordringen en de aanwezige kwaliteit van het landschapspark intact laat. Veel openbare ruimte.
De nieuwbouw bestaat uit twee grote hoven, met daartussen door geweven een lint van urban villa’s en een torentje van 7 lagen. Een parkachtig, autoluw gebied met ondergrondse parkeervoorzieningen